PAUL

Op maandag 25 september is onze voorzitter Paul Mandos, totaal onverwachts overleden.
We zijn geschokt en verslagen.
Het is nog maar 2 jaar geleden, dat Paul ons terrein op kwam wandelen om een kijkje te
nemen bij onze club.
Hij kwam sfeer proeven en kennelijk smaakte het naar meer, want hij is niet meer
weggegaan.
Had wedstrijdboules aangeschaft en kwam twee maal per week oefenen, ook Lida, zijn
vrouw, kwam regelmatig even buurten op zo’n middag, vaak met een van de kleinkinderen.
Paul had meteen interesse in alles en iedereen binnen de club, was sociaal en
belangstellend.
Toen hem eind vorig jaar gevraagd werd om onze voorzitter te worden, aarzelde hij dan ook
niet en zei ja.
In februari dit jaar werd hij op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met algemene
stemmen gekozen.
Hij begon met veel enthousiasme aan zijn nieuwe taak, was open en betrokken, maar ook
hobbels ging hij niet uit de weg.
Stelde wat nieuwe commissies in en stuurde eens per maand een nieuwsbrief naar de leden
om hen te informeren over het wel en wee van onze club.
Dit werd door de leden bijzonder gewaardeerd en men keek er naar uit en je had nog veel
meer plannen.
Maar…..helaas….lieve Paul, dit alles heeft maar een half jaar mogen duren.
Je tijd bij ons was te kort, VEEL TE KORT.
We zullen je verschrikkelijk missen……………..