Contributie en hoe te betalen

De contributie bedraagt vanaf 1-01-2017 €  25,00 per persoon per kwartaal. Als ook Uw partner of gezinslid als lid is aangemeld,  betaalt het 2e en volgende gezinslid €  15,00 per kwartaal.

U kunt de contributie per kwartaal, halfjaar of jaar overmaken naar bankrekening:

NL14RABO0146475720 t.n.v. Sparta Jeu de Boules